CN
CNEN
banner
Fomblin全氟聚醚润滑油系列

您的当前位置:腾博会游戏大厅 > 产品中心 > Fomblin全氟聚醚润滑油系列

Fomblin YR 全氟聚醚油
Fomblin YR 全氟聚醚油

? 出色的高温稳定性 ? 低温性能 ? 极压 (EP) 和 磨损性能 ? 低挥发 ? 良好的粘度指数

详细介绍
 • Fomblin YR 全氟聚醚油  Fomblin Y 全氟聚醚液具有以下特征:

   

  ? 出色的高温稳定性

  ? 低温性能

  ? 极压 (EP) 和 磨损性能

  ? 低挥发

  ? 良好的粘度指数

  Fomblin YR 全氟聚醚油


询价
DrFVuqB3s+ru9mwbA8iscoyiT9mOZ/ozIX9gAQZgFC92NTr8LORolJw5Qv3yTCcT6AwK4E+gE7OynUnRZCHTZdvZ0ccaXT1SFr0BEd/K2kunH8mW3WU0npIyqFRl1mSS